Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV (WIN)
Een werkgroep voor verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het domein van infectiepreventie en -beheersing binnen zorginstellingen
Doel
 • Promotie van infectiepreventie en -beheersing naar het beleid (onderwijs/ zorginstellingen/ overheid)
 • Uitwerken van ziekenhuisoverschrijdende projecten
 • Bestuderen en formuleren van praktijkproblemen om concrete vormgeving/oplossingen uit te werken.
Visie, missie, waarden

Visie

Het educatief, professioneel, wetenschappelijk en juridisch ondersteunen van verpleegkundigen inzake de praktische toepassing van infectiepreventie en -beheersing binnen hun specifieke werksetting.


Missie

 • Aanleren van de vereiste competenties aan referentiepersonen en verpleegkundigen (ziekenhuis)hygiëne om projecten m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing met succes op te stellen, te implementeren, op te volgen en te herzien
 • Advies verlenen en aanbieden van opleidingen aan verpleegkundigen en andere zorgverleners betreffende problemen m.b.t. de praktijk van zorginfectiepreventie en-beheersing 
 • Ondersteunen van en bijdragen tot evidence based practice op het gebeid van zorginfectiepreventie en -beheersing via officiële instanties  
 • Informeren van verpleegkundigen en andere zorgverleners betreffende innovatieve en internationale ontwikkelingen m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Opvolgen van en constructief meedenken over de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoering en financiering van zorginfectiepreventie en -beheersing

De waarde van de werkgroep

De werkgroep moet mee de professionalisering van het beroep helpen bewaken.
Belangrijke kenmerken zijn:

 • provincieoverschrijdend,
 • onmiddellijk advies inzake praktische zaken,
 • de mogelijkheid tot netwerking,
 • een open cultuur,
 • het helpen aansturen van de verpleegkundige aspecten m.b.t. infectiepreventie en -beheersing
 • het ter beschikking stelen van relevante informatie,
 • inzicht verwerven in belanghebbende organisatiestructuren,…
Aandachtspunten
 • Organisatie van de studiedag Ziekenhuishygiëne in de Week van de Verpleegkunde en Vroedvrouwen
 • Opvolging en verspreiding van belangrijke evoluties m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Organisatie en opvolging van de opleidingen zorginfectiepreventie en -beheersing binnen het NVKVV
 • Promotie van zorginfectiepreventie en -beheersing naar het beleid (overheid/ onderwijs/ zorginstellingen) toe
 • Uitwerken van projecten met betrekking tot zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Bestuderen en formuleren van praktijkproblemen m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing ten einde concrete voorstellen / oplossingen uit te werken
 • Samenwerken met overheidsinstanties en wetenschappelijke- en beroepsverenigingen m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Opvolgen en bijsturing van de competenties en opleidingsvereisten m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
Activiteiten - realisaties
 • Participatie bij het opstellen van wettelijke initiatieven
 • Een overzicht van de cursussen vind je bij vorming, navorming, Infectiebeheersing
  • verpleegkundige-ziekenhuishygiënist
  • referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne
  • referentieverpleegkundige infectiepreventie WZC
 • Jaarlijks: studiedag tijdens de Week in Oostende
  • Studiedag ziekenhuishygiëne 18 maart 2013 - NVKVV 39ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende
   M. Vanneste, C. Haesebroek - NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 4 (p. 16)
  • Studiedag ziekenhuishygiëne 24 maart 2014- NVKVV 40ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende
   A. Truyens,, C. Haesebroek - NOSO INFO 2014 - Vol. XVIII  n° 3 (p. 18-20)
  • Studiedag 23 maart 2015 'once upon a time in the IPC landscape'. (De teksten van de presentaties vind je hier.)
 •  Samenwerkingsinitiatieven
  • Royal College of Nursing:
   • Presentatie Magda Vanneste - Pedro Braekeveld: Link nurses in Belgium: klik hier
   • Workshop 'Build your own IC link nurse'
  • ABIHH/AUVB/FOD volksgezondheid / OKC
   • Het project  'Belgisch Beroepscompetentieprofiel voor de Verpleegkundige-Ziekenhuishygiënist'
    P. Braekeveld, C. Barbier - NOSO INFO 2014 - Vol. XVIII n° 2 (p.2)
  •  Vlaamse Overheid
   • Eisenkader 'Desinfectie van flexibele endoscopen in het ziekenhuis'
Documentatie en literatuur
  • Verslagen
  • Hoge Gezondheidsraad

   • PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 8580 
   • - Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen
    - Aanbevelingen voor interne en externe medewerkers
   • WIP-richtlijne
    • Bespreken en becommentariëren van WIP-richtlijnen open voor commentaar
   • Adviezen infectiepreventie
   • Projecten Infectiepreventie
   • Preoperatieve ontharing als POWI zorgbundelonderdeel: een Belgische stand van zaken
    G. Demaiter, W. De Spiegelaere - NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 3 (p. 6)
   • Onderzoek naar de methodes van preoperatief ontharen in Belgische ziekenhuizen anno 2012
    W. De Spiegelaere -  NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 3 (p. 11)
   • Publicaties van werkgroepleden
   • Bedpanspoelers, centrale vaatwassers en ziekenhiuzen en woon-zorgcentra en de verspreiding van multiresistente darmcommensalen
    Y. Bories - NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 4 (p. 6)
   • Referentieverpleegkundige Ziekenhuishygiëne: Van actuele tendens binnen het werkveld tot innovatieve opleiding
    P. Braekeveld, K. Claeys, G. De Mey - NOSO INFO 2014 - Vol. XVIII n° 2 (p. 6) 
   • Een overzicht van de activiteiten tijdens 2014 vind je hier.
  • Vergaderingen
   • Tweemaandelijks.De werkgroep vergadert in september, november, januari, maart, mei en juli. Telkens de tweede vrijdagg van de maand (m.u.v. juli) van 9u30 tot 13u30 in de lokalen van het NVKVV.
   Contactpersonen
   • Voorzitter: dhr. P. Braekeveld
   • Heb je interesse? Neem contact op met  werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83
Geen activiteiten
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?