Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV (WIN)
Een werkgroep voor verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het domein van infectiepreventie en -beheersing binnen zorginstellingen
Doel
 • Promotie van infectiepreventie en -beheersing naar het beleid (onderwijs/ zorginstellingen/ overheid)
 • Uitwerken van ziekenhuisoverschrijdende projecten
 • Bestuderen en formuleren van praktijkproblemen om concrete vormgeving/oplossingen uit te werken.
Visie, missie, waarden

Visie

Het educatief, professioneel, wetenschappelijk en juridisch ondersteunen van verpleegkundigen inzake de praktische toepassing van infectiepreventie en -beheersing binnen hun specifieke werksetting.


Missie

 • Aanleren van de vereiste competenties aan referentiepersonen en verpleegkundigen (ziekenhuis)hygiëne om projecten m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing met succes op te stellen, te implementeren, op te volgen en te herzien
 • Advies verlenen en aanbieden van opleidingen aan verpleegkundigen en andere zorgverleners betreffende problemen m.b.t. de praktijk van zorginfectiepreventie en-beheersing 
 • Ondersteunen van en bijdragen tot evidence based practice op het gebeid van zorginfectiepreventie en -beheersing via officiële instanties  
 • Informeren van verpleegkundigen en andere zorgverleners betreffende innovatieve en internationale ontwikkelingen m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Opvolgen van en constructief meedenken over de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoering en financiering van zorginfectiepreventie en -beheersing

De waarde van de werkgroep

De werkgroep moet mee de professionalisering van het beroep helpen bewaken.
Belangrijke kenmerken zijn:

 • provincieoverschrijdend,
 • onmiddellijk advies inzake praktische zaken,
 • de mogelijkheid tot netwerking,
 • een open cultuur,
 • het helpen aansturen van de verpleegkundige aspecten m.b.t. infectiepreventie en -beheersing
 • het ter beschikking stelen van relevante informatie,
 • inzicht verwerven in belanghebbende organisatiestructuren,…
Aandachtspunten
 • Organisatie van de studiedag Ziekenhuishygiëne in de Week van de Verpleegkunde en Vroedvrouwen
 • Opvolging en verspreiding van belangrijke evoluties m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Organisatie en opvolging van de opleidingen zorginfectiepreventie en -beheersing binnen het NVKVV
 • Promotie van zorginfectiepreventie en -beheersing naar het beleid (overheid/ onderwijs/ zorginstellingen) toe
 • Uitwerken van projecten met betrekking tot zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Bestuderen en formuleren van praktijkproblemen m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing ten einde concrete voorstellen / oplossingen uit te werken
 • Samenwerken met overheidsinstanties en wetenschappelijke- en beroepsverenigingen m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
 • Opvolgen en bijsturing van de competenties en opleidingsvereisten m.b.t. zorginfectiepreventie en -beheersing
Activiteiten - realisaties
 • Participatie bij het opstellen van wettelijke initiatieven
 • Een overzicht van de cursussen vind je bij vorming, navorming, Infectiebeheersing
  • verpleegkundige-ziekenhuishygiënist
  • referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne
  • referentieverpleegkundige infectiepreventie WZC
 • Jaarlijks: studiedag tijdens de Week in Oostende
  • Studiedag ziekenhuishygiëne 18 maart 2013 - NVKVV 39ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende
   M. Vanneste, C. Haesebroek - NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 4 (p. 16)
  • Studiedag ziekenhuishygiëne 24 maart 2014- NVKVV 40ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende
   A. Truyens,, C. Haesebroek - NOSO INFO 2014 - Vol. XVIII  n° 3 (p. 18-20)
  • Studiedag 23 maart 2015 'once upon a time in the IPC landscape'. (De teksten van de presentaties vind je hier.)
 •  Samenwerkingsinitiatieven
  • Royal College of Nursing:
   • Presentatie Magda Vanneste - Pedro Braekeveld: Link nurses in Belgium: klik hier
   • Workshop 'Build your own IC link nurse'
  • ABIHH/AUVB/FOD volksgezondheid / OKC
   • Het project  'Belgisch Beroepscompetentieprofiel voor de Verpleegkundige-Ziekenhuishygiënist'
    P. Braekeveld, C. Barbier - NOSO INFO 2014 - Vol. XVIII n° 2 (p.2)
  •  Vlaamse Overheid
   • Eisenkader 'Desinfectie van flexibele endoscopen in het ziekenhuis'
Documentatie en literatuur
  • Verslagen
  • Hoge Gezondheidsraad

   • PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 8580 
   • - Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen
    - Aanbevelingen voor interne en externe medewerkers
   • WIP-richtlijne
    • Bespreken en becommentariëren van WIP-richtlijnen open voor commentaar
   • Adviezen infectiepreventie
   • Projecten Infectiepreventie
   • Preoperatieve ontharing als POWI zorgbundelonderdeel: een Belgische stand van zaken
    G. Demaiter, W. De Spiegelaere - NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 3 (p. 6)
   • Onderzoek naar de methodes van preoperatief ontharen in Belgische ziekenhuizen anno 2012
    W. De Spiegelaere -  NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 3 (p. 11)
   • Publicaties van werkgroepleden
   • Bedpanspoelers, centrale vaatwassers en ziekenhiuzen en woon-zorgcentra en de verspreiding van multiresistente darmcommensalen
    Y. Bories - NOSO INFO 2013 - Vol. XVII n° 4 (p. 6)
   • Referentieverpleegkundige Ziekenhuishygiëne: Van actuele tendens binnen het werkveld tot innovatieve opleiding
    P. Braekeveld, K. Claeys, G. De Mey - NOSO INFO 2014 - Vol. XVIII n° 2 (p. 6) 
   • Een overzicht van de activiteiten tijdens 2014 vind je hier.
  • Vergaderingen
   • Tweemaandelijks.De werkgroep vergadert in september, november, januari, maart, mei en juli. Telkens de tweede vrijdagg van de maand (m.u.v. juli) van 9u30 tot 13u30 in de lokalen van het NVKVV.
   Contactpersonen
   • Voorzitter: dhr. P. Braekeveld
   • Heb je interesse? Neem contact op met  werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83
Studiedag Verpleegkundigen infectiebeheersing
op 25/3/2019 - 25/3/2019 om 9:00
Programma:


Via deze manier van inschrijven wordt GEEN factuur aangemaakt.
Indien u via deze weg inschrijft ontvangt u een bevestigingsmail op het scherm en in uw mailbox (controleer dus steeds uw mailadres vooraleer u deze invult). Op de bevestigingsmail staat informatie over de betaling. Gelieve deze correct uit te voeren en het juiste OGM-nummer te gebruiken. 

Inschrijving in groep en/of via de werkgever: neem contact op met j.smeets@nvkvv.be en u ontvangt een handleiding voor het inbrengen van uw deelnemers. 


“De infectiepreventie sloep onder de loep”

Attest met 8 vormingsuren.


08u00 Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09u00 Verwelkoming in de aangeduide conferentiezaal
Inleiding: Werkgroep verpleegkundigen infectiebeheersing NVKVV

Voormiddagprogramma : Schoonmaak en infectiepreventie in dezelfde sloep
Voormiddagvoorzitter: Veronique Blomme, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist, AZ Damiaan, & Voorzitter WIN

Keuze van schoonmaakproducten in zorginstellingen
Dhr. P. Braekeveld, Infection Prevention & Product Specialist, TSC Hospithera & lid WIN

Beheer van schoonmaakprocessen in zorginstellingen
Dhr. L. Knaepkens, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist, AZ Klina 

Implementatie van schoonmaakprocedures volgens dienst/setting

Organisatie van en aandachtspunten bij ontslagschoonmaak
Mevr. E. van de Put, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist, AZ Sint-Maarten en lid WIN

Reiniging en desinfectie van het fysio- en ergolokaal
Dhr. V. Géraldine, Diensthoofd Fysische Geneeskunde en Revalidatie , Sint-Jozefskliniek Izegem

Schoonmaak in de Cleanroom voor de weefselbank
Dr. S. Roggeman, Geneesheer-Diensthoofd Laboratoriumgeneeskunde, AZ Sint-Jan Brugge

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking 

Surveillance van compliance met schoonmaakprocedures

Kwaliteitscontrole aan de hand van oppervlaktestalen
Dhr. K. Lutin, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist en Clustermanager Kruispuntdiensten,  Sint-Trudo Ziekenhuis

ATP metingen op het Operatiekwartier
Dhr. P. Meyvaert , Manager Facilitaire Diensten, AZ Groeninge

Kwaliteitscontrole aan de hand van de glowcheck methode
Jo Lootens, Verpleegkundige ziekenhuishygiënist, AZ Jan Palfijn Gent

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Over de middag is er mogelijkheid tot deelname aan de meet & eat kokers. 
Tijdens de lunch geven onderzoekers en sponsors in de Meet & Eat kokers presentaties over wetenschappelijk onderzoek, interessante boeken en vernieuwde producten.
U dient zich hiervoor niet op voorhand aan te melden. De onderwerpen maken wij bekend in het congresmagazine dat verschijnt in maart 2019.

Namiddagprogramma : Dagelijkse infectiepreventie praktijk onder de loep
Namiddagvoorzitter: Annelies Catoor, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist, AZ Sint-Lucas Brugge, & Voorzitter WIN

Infectiepreventie dilemma’s: To do or Not to do?  (stellingen pro en contra’s)
Dhr. G. Demaiter, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist, AZ Groeninge & lid WIN

Infectiepreventie workshops:  Practice makes perfect
1. Maskers: Right choice & protection? - Elisabeth Debrabandere, Sales Representative Personal Safety Division, 3M
2. Handschoenen: Right choice & protection? - Liesbeth Lievens, Associate Director Regional Marketing, Healthcare Global Business Unit, Ansell

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Infectiepreventie workshops:  Practice makes perfect
3. Beschermjassen: Right choice & protection?  - Pedro Braekeveld, Infection Prevention & Product Specialist, TSC Hospithera & lid WIN
4. Ontsmetten van zorgmateriaal: Right choice & technique? - Katrien Vanderwee, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist. O.L.V. Lourdes Ziekenhuis Waregem, & lid WIN
5. Afname van een screeningsstaal: Right choice & technique? - Veronique Blomme, Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist, AZ Damiaan, & Voorzitter WIN

16u50 Afsluiting

Praktische informatie

Locatie: Kursaal, Monacoplein Oostende

Toegangsprijzen per studiedag (incl. water/koffie/thee, walking buffet, bijscholingsattest en congresmagazine)

 • Leden NVKVV: € 78
 • Student-leden NVKVV: € 69
 • Niet-leden NVKVV: € 109
 • Student-niet-leden: € 89
 • Senioren erefondsleden (65+): € 78

Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Bevestiging met UNIEKE barcode op het door u ingegeven mailadres ontvangt u enkele dagen (wellicht 1 à 3 dagen) voor de studiedag.
Die mail kan u ter plaatse laten zien of uitprinten en meebrengen naar het Kursaal.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering meer dan drie weken voor de start van de Week van de Verpleegkunde rekenen wij 50 % annuleringskosten aan. Bij annulering minder dan drie werkdagen voor de start is dat het volledige inschrijvingsgeld. Niet aangemelde afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling. Je kunt je wel laten vervangen door een nog niet ingeschreven deelnemer na melding: ledenadmin@nvkvv.be (bij individuele inschrijving) of bij j.smeets@nvkvv.be (inschrijvingen via werkgever, school facturatie). 


ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE: klik hier


OVERNACHTEN TIJDENS DE WEEK

Wenst u te boeken in het Andromedahotel ? Maak dan melding van de “Congresweek”.

C-hotel Andromeda 4 sterren.

www.andromedahotel.be

Adres : Kursaal Westhelling 5, Albert 1Promenade 60, 8400 Oostende (links naast het kursaal)

Reserveren : info@andromedahotel.be met vermelding NVKVV congres

Speciale tarieven tijdens de Congresweek:

 • Single standaardkamer(geen zeezicht), ontbijt inbegrepen: 89 euro/nacht
 • Dubbele/Twin standaardkamer(geen zeezicht), ontbijt inbegrepen: 109 euro/nacht
 • Single zeezicht kamer, ontbijt inbegrepen: 129 euro/nacht
 • Dubbele/Twin zeezichtkamer, ontbijt inbegrepen: 154 euro/nacht

Extra info:

Supplement verblijfstaks : 2,12 euro/kamer/per dag
Deelnemers hebben vrij toegang tot het zwembad, de sauna, de jacuzzi en de fitnesruimte

Georganiseerd door:
NVKVV - Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen
Schrijf online in
Voor bijkomende informatie en vragen:
ledenadmin@nvkvv.be
NVKVV - Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen
Tel: +32 02-732 10 50
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?