Nieuws NVKVV
Terug

Denkdag contractstage: inbreng vanuit de basis

Actieve leden van het NVKVV gaven gefundeerde input.

Hoe organiseren we de contractstage tijdens het vierde jaar van de bacheloropleiding verpleegkunde en hoe vullen we die op een kwaliteitsvolle manier in? Dat was de centrale vraag op de denkdag die Zorgnet-Icuro en zorgambassadeur Lon Holtzer op maandag 19 februari 2018 organiseerden. 50 vertegenwoordigers waarvan 25 vanuit de hogescholen en 25 vanuit het werkveld en de beroepsorganisaties werden voor dit overleg uitgenodigd. Ellen De Wandeler vertegenwoordigde het NVKVV die dag. Ellen De Wandeler: ‘We hebben de leden van de 19 werkgroepen van het NVKVV actief geconsulteerd. Die hebben uitgebreid en na diepgaand intern overleg binnen de werkgroepen en werkplekken waar men tewerkgesteld is, op gereageerd. We hebben die brede input gebundeld en meegenomen tijdens de denkdag. Op die manier trekken we op de werkvloer debatten op gang en geven we een stem aan onze leden - verpleegkundigen die de dagdagelijkse zorg in de praktijk opnemen.’ 

Het verslag dat werd opgemaakt door de organisator van de denkdag werd reeds overgemaakt aan de leden van de werkgroepen en regionale netwerken NVKVV en geeft een sterke inhoud aan het visiedocument dat de initiatiefnemers zullen richten aan minister Crevits van Onderwijs en minister Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.’ 
In navolging op deze denkdag zal een witboek worden opgesteld dat op zijn beurt zal worden verspreid naar het brede werkveld, hogescholen, de patiënt en de student zelf. Opmerkingen en suggesties worden (online) bevraagd en gecoördineerd in het witboek.

De witboek zal  uiteindelijk worden overgemaakt aan de verschillende kabinetten.

Lon Holtzer: “De denkdag ‘contractstage’ was een belangrijk initiatief omdat werkveld en hogescholen samen aan tafel zaten in functie van hun gezamenlijke opdracht om de toekomstige verpleegkundigen op te leiden. Stage is een omvangrijk maar ook inhoudelijk belangrijk onderdeel van de opleiding verpleegkunde. Het was heel fijn om te zien hoe vertegenwoordigers van werkveld en onderwijs gezamenlijk een visie ontwikkelden om deze stages kwaliteitsvol in te vullen en te begeleiden, met accenten op klinisch redeneren, evidence based practice, coachen, organiseren, educeren, enz.  Verpleegkunde is immers zoveel meer dan zorg verlenen.”

Indien u nog vragen heeft, zijn we steeds bereikbaar voor meer informatie.
lon.holtzer@wvg.vlaanderen.be of bob.vansantbergen@zorgneticuro.be 

Hier lees je het verslag van die dag.

De Week van de Verpleegkunde
Studenten zijn er wel op de dag die het NVKVV organiseert over de contractstage op vrijdag 23 maart 2018 tijdens de Week van de Verpleegkunde in Oostende. Studenten samen met vertegenwoordigers van het werkveld en het onderwijs discussiëren er tijdens rondetafelgesprekken over alles wat de verpleegkundeopleiding, de stage en het stageboek aangaat. Enkele thema’s: 
  • Luisteren is het begin van alles  
  • Zorg op maat leer je met stage op maat 
  • Werk maken van interprofessioneel overleg
  • Sturing van goede zorg begint met een goede briefing
  • Goede feedback doet groeien

Je bent van harte welkom! De studiedagen van de Week van de Verpleegkunde geven recht op een attest met 7,6 vormingsuren. 

Meer informatie.