Nieuws NVKVV
Terug

IFIC: verdere stappen en onderhoudsprocedure

Verpleegkundige beroepsorganisaties vragen positieve bijsturing aan werk-geversorganisaties en vakbonden van alle betrokken social profitsectoren in IFIC

In de eerste uitrol van IFIC in 2018 in de federale en Vlaamse private zorginstellingen kreeg elke verpleegkundige een functiebeschrijving en een barema toegekend. Heel wat verpleegkundigen herkenden zich daar niet in en tekenden intern beroep aan in hun instelling of extern beroep aan bij IFIC. Het grote aantal interne en externe beroepen toont aan dat het classificatiesysteem voor de verpleegkundigen momenteel onaf is.

Het NVKVV overlegde samen met de Franstalige (acn) en Duitstalige (KPVDB) verpleegkundige collega’s en werkte concrete voorstellen uit om de classificaties beter te laten aansluiten bij de verschillende functies en tewerkstellingsplekken van verpleegkundigen. Gelijkmatige verloning voor HBO5 en bachelor verpleegkundigen en gedragenheid creëren in het werkveld is hierbij de doelstelling, samen met de mogelijkheid realiseren voor alle verpleegkundige specialisaties om zich tot een hogere verpleegkundige functie op te werken, ongeacht de dienst waar men werkt.

Wat het NVKVV daarnaast samen met acn en KPVDB aan IFIC vraagt, is onder meer dat de functieprofielen die de werkgroepen van het NVKVV uitwerkten (bestaande en ontbrekende in IFIC) en die de Federale raad voor Verpleegkunde uitwerkte, als basis gebruikt worden tijdens de eerste IFIC-onderhoudsprocedure en later. Daarnaast vragen zij ook dat er één benaming gebruikt wordt voor verpleegkundige functies analoog aan deze die inhoudelijk uitgewerkt werden binnen de Federale Raad voor Verpleegkunde, namelijk:

  1. verpleegkundig specialist

  2. verpleegkundig consulent
    of referentieverpleegkundige afdelingsoverschrijdend

  3. gespecialiseerde verpleegkundige
    of referentieverpleegkundige binnen de dienst:

  4. verpleegkundige

Het NVKVV kijkt uit naar de volgende uitrol van IFIC en biedt aan om samen met acn en KPVDB een haalbaar toekomstplan voor te leggen aan IFIC.