Nieuws NVKVV
Terug

Colloquium ICT4care editie 2020 goes hybrid

Inschrijvingen zijn geopend voor dinsdag 13 oktober 2020

Vanwege de grote vraag om het Colloquium ICT4care 2020 alsnog te laten doorgaan en de nieuwe technologische mogelijkheden die er inmiddels beschikbaar zijn, hebben wij besloten het Colloquium onder een hybride vorm aan te bieden op dinsdag 13 oktober. Je kan dus zowel fysiek als digitaal aan dit congres deelnemen. Er wordt een fysiek gedeelte georganiseerd voor de deelnemers en de standhouders die wensen aanwezig te zijn (geplafonneerd in aantal), alsook een virtueel gedeelte met digitale opname van de presentaties. Het congres vindt opnieuw plaats in De Montil te Affligem.

Het Colloquium zal Corona-proof georganiseerd worden, waarbij alle regels van social distancing gerespecteerd moeten worden. Er zullen bijgevolg maxima vastgelegd worden voor het aantal deelnemers in de (sub)zalen.

U kan zich als deelnemer/bezoeker voor het colloquium inschrijven voor:

  • fysieke deelname
  • of voor een virtuele deelname


Het aantal deelnemers/bezoekers dat fysiek aanwezig kan zijn, is dus beperkt ...

Om toegang te krijgen tot het digitaal platform dient elke deelnemer zich te registreren via de inschrijvingsmodule van de congressite. Na inschrijving zal elke deelnemer een unieke link ontvangen met paswoord, waarbij toegang zal verleend worden tot het digitaal platform vanaf 22/10/2020.

Alle gedigitaliseerde presentaties zullen in de week van 13 tot 21/10 opgeladen worden op een digitaal platform. De presentaties zullen digitaal ter beschikking gesteld worden van alle deelnemers:

  • zowel voor de deelnemers die fysiek aanwezig kunnen zijn
  • als voor diegenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn


Het digitaal platform zal tot 2 maanden na het Colloquium ter beschikking blijven voor de ingeschreven deelnemers. Hiermee krijgt de deelnemer dus meteen toegang tot àlle presentaties van het Colloquium ICT4care editie 2020.