Nieuws NVKVV
Terug

Coronatoeslagen

Eenmalige federaal gefinancierd

Sinds de uitloop van de eerste coronagolf worden verpleegkundigen overspoeld met berichten over financiële toelagen in het kader van de coronapandemie. Naast het applaus en de chocolade dringt zich nog altijd een financiële erkenning voor de onwezenlijke inspanningen op. 

Over welke coronatoelagen gaat het precies? Wie heeft er recht op en wanneer zullen ze worden uitbetaald?    
 • Aanmoedigingspremie – 6 november 2020
 • Consumptiecheque – 26 juni 2020 (onderaan deze pagina)

Word lid van het NVKVV en steun de werkgroepen, regionale netwerken als gemandateerden NVKVV in het sprokkelen van deze informatie voor jou. KLIK HIER. 

6 november 2020 – eenmalig bedrag van 200 miljoen euro – ‘aanmoedigingspremie’ 

Wie financiert deze toelage? 
Het federale begrotingsbudget.  

Om welk bedrag gaat het? 
Eenmalig bedrag van 985 euro bruto, of ongeveer 460 euro netto*, per werknemer – dus niet belastingvrij.
Pro rata het tewerkstellingspercentage tussen 1 september 2020 en 30 november 2020. 

Wanneer wordt de toelage uitbetaald? 
Vóór 31 december 2020. 

Op welke instellingen is de toelage van toepassing?  
 • de algemene ziekenhuizen, met inbegrip van de universitaire ziekenhuizen 
 • de algemene gespecialiseerde ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen in zowel de privésector als de openbare sector

Voor wie is de toelage bestemd in die zorginstellingen? 
 • alle werknemers die tewerkgesteld zijn in het ziekenhuis, ongeacht hun beroep, functie of dienst van tewerkstelling, met inbegrip van werkstudenten en interimpersoneel
 • personeel dat door een lokale overheid ter beschikking van het ziekenhuis wordt gesteld 
 • medisch personeel in loondienst (voor zelfstandig medisch personeel in ziekenhuizen werd apart een eenmalig bedrag van 105 miljoen euro uitgetrokken)

Op welke instellingen is de toelage niet van toepassing? 
 • revalidatieziekenhuizen 
 • thuisverpleegkundigen (zelfstandigen en in dienstverband) 
 • sector ouderenzorg (woonzorgcentra)
 • beschut wonen
 • Vlaamse instellingen zoals CLB’s en Kind en Gezin
 • centra voor geestelijke gezondheidzorg
 • gevangeniswezen 
 • PAAZ (enkel deze buiten de algemene ziekenhuizen)
 • ambulanciers
 • andere 

26 juni 2020 – eenmalig bedrag van 50.573.000 miljoen euro – ‘consumptiecheque’ 

Wie financiert deze toelage? 
Federale begroting die werd goedgekeurd door de Federale Kamercommissie Financiën, maar waarover nog geen akkoorden werden gesloten met de sociale partners. Recent werd bij de onderhandelingen dit budget van de eerde gecommuniceerde 37.5 miljoen euro opgetrokken naar 50.5 miljoen euro. 

Om welk bedrag gaat het? 
Eenmalig bedrag van 300 euro per werknemer – belastingvrij - al dan niet pro rata tewerkstellingspercentage 

Wanneer wordt de toelage uitbetaald? 
Dit blijft voorlopig een raadsel voor het NVKVV. Het nieuw aangestelde kabinet buigt zich samen met de sociale partners momenteel over deze vraag. 

Op welke instellingen is de toelage van toepassing? 
 • de algemene ziekenhuizen, met inbegrip van de universitaire ziekenhuizen 
 • de algemene gespecialiseerde ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen in zowel de privésector als de openbare sector
 • thuisverpleegkundigen die in dienstverband werken
 • het personeel van wijkzorgcentra 

Voor wie is de toelage bestemd in die zorginstellingen? 
Alle werknemers die tewerkgesteld zijn in het ziekenhuis, ongeacht hun beroep, functie of dienst van tewerkstelling. Verdere bepalingen ontbreken nog. 

Op welke instellingen is de toelage niet van toepassing? 
 • revalidatieziekenhuizen 
 • zelfstandige thuisverpleegkundigen 
 • sector ouderenzorg (woonzorgcentra)
 • beschut wonen
 • Vlaamse instellingen zoals CLB’s en Kind en Gezin
 • centra voor geestelijke gezondheidzorg
 • gevangeniswezen 
 • PAAZ  
 • ambulanciers
 • andere 
_____________________________________________________