Nieuws NVKVV
Terug

Overzicht maatregelen 2019 - 2020

Structureel federaal gefinancierd

Hard geijverd en met resultaat op federaal niveau 
Al jarenlang pleit het NVKVV voor financiële structurele maatregelen in de Vlaamse en federale zorginstellingen. De KCE-studie 325A die het NVKVV in 2018 had aangevraagd, toonde eind 2019 aan dat bepaalde ziekenhuisdiensten niet de nodige verpleegkundigen kunnen financieren om een veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen. Het bracht – net voor de coronapandemie – een structurele financiële maatregel voor de federale zorginstellingen van 402 miljoen euro in een stroomversnelling. In volle coronapandemie volgende een tweede structurele financiering van 600 miljoen euro. 

Resultaat op Vlaams niveau moet verder aansluiting vinden  
Het NVKVV heeft een identieke onderzoeksvraag bij het KCE ingediend voor de woonzorgcentra in 2019 en voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg in 2020. De resultaten voor de woonzorgcentra worden eind 2021 verwacht. Voor de geestelijke gezondheidszorg werd door het KCE nog geen beslissing genomen. Met de onderzoeksresultaten hoopt het NVKVV dat het beleid verder mee aan de slag gaat. De beslissing vandaag door de Vlaamse regering om 577 miljoen euro op jaarlijkse basis vrij te maken is een eerste stap in de goede richting. Lees hier.

Resultaat voor de thuisverpleging moet volgen 
Naast de financiering van de zorginstellingen heeft ook de sector van de thuisverpleging nood aan een dringende herziening van de huidige nomenclatuur. Zo kunnen niet alleen de kosten voor 2020 worden afgestemd op de huidige realiteit, maar ook de toekomstige rol van verpleegkundigen, die tegenwoordig niet langer enkel verpleegkundige handelingen betreft. Gezien de toenemende zorgvraag en de daaraan verbonden kosten voor de gezondheidszorg dient er ook hier dringend werk te worden gemaakt van verpleegkundige zorg met financiële ruimte voor onder andere verpleegkundige diagnostiek, opmaak van zorgplannen, educatie en coördinatie van de zorg.

Welke structurele maatregelen werden eind 2019 en in de zomer van 2020 federaal goedgekeurd? 
OPGELET! Coronatoeslagen zijn niet structureel voorzien en zijn dus niet opgenomen in deze lijst. 

Overzicht parlementaire beslissingen  Totale meerkost ervan op jaarbasis
Zorgpersoneelsfonds  402 miljoen euro 
Mobiele equipes ziekenhuizen  22 miljoen euro 
Uitbreiding geestelijke gezondheidszorg  200 miljoen euro (moet nog worden bestendigd)
Uitbreiding contraceptie  11.5 miljoen euro 
Sociaal akkoord  600 miljoen euro 
Totaal   1.235 miljard euro 

Hier zoemt het NVKVV verder in op deze 2 genomen beslissingen: