Nieuws NVKVV
Terug

Op de sofa bij parlementariŽr

Werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV

Diégo Backaert van de NVKVV Werkgroep Thuisverpleegkundigen NVKVV (zelfstandigen en in dienstverband) ging op digitaal bezoek bij federaal parlementariër Leen Dierick (CD&V), die zich wil verdiepen in de gezondheidszorg. Zij vroeg welke beslommeringen er zijn, en hoe wij veranderd zijn tijdens de Covid pandemie. Een korte samenvatting van de voorstellen die Diégo Backaert aan haar voorlegde:

  • Het is belangrijk dat verpleegkundigen met een bachelordiploma hun coördinerende rol ten volle kunnen opnemen. In 2040 zullen er ongeveer 700 000 85-plussers zijn, heel wat van hen zullen beroep doen op thuisverpleging. Momenteel worden bachelorverpleegkundigen nog te veel ingeschakeld voor zorgtaken die door zorgkundigen of andere zorgberoepen kunnen worden overgenomen (bijvoorbeeld eenvoudige hygiënische zorgen), terwijl het efficiënter is wanneer zij zich richten op de complexere zorgtaken en daarnaast een begeleidende en coördinerende rol opnemen.
  • Er is dringend nood aan een hervorming van de nomenclatuur, want die is al jaren achterhaald. De verdienste zou recht evenredig moeten zijn met de gevolgde opleiding, net zoals bij de accreditatie bij de artsen.  
  • Er is klaarheid nodig in de benaming van verpleegkundigen. Het is heel verwarrend, ook voor patiënten, dat er twee soorten verpleegkundigen zijn: HBO5-verpleegkundigen en bachelor-verpleegkundigen. Zij hebben beide de titel ‘verpleegkundige’, maar hebben niet dezelfde opleiding en niet dezelfde mogelijkheden in het doorgroeien naar bepaalde specialisatiedomeinen, zoals bijvoorbeeld pediatrie. In de IFIC classificatie binnen het ziekenhuis is er verschil naar verloning, in de eerstelijn niet.
  • Momenteel is het voor thuisverpleegkundigen niet mogelijk om een adviserende rol op te nemen in woonzorgcentra. Deze zijn Vlaamse materie, thuisverpleging is federaal. Advies kunnen geven en nauwer samenwerken met verpleegkundigen in woonzorgcentra zou bijvoorbeeld wondzorg ten goede kunnen komen. Dit is een gemiste kans.