Nieuws NVKVV
Terug

Verduidelijking KB 6 november 2020

Waarom ook vaccinatie?

Op 6 november 2020 werd in een Koninklijk Besluit vastgelegd dat niet-verpleegkundigen ook enkele verpleegkundige handelingen mogen uitvoeren (communicatie van NVKVV op 5 november 2020). Dit tot 1 april 2021 (kan met 6 maanden worden verlengd) en steeds onder toezicht van en na opleiding door een verpleegkundige of arts. De specifieke handelingen werden in december 2020 verduidelijkt in een omzendbrief van minister Vandenbroucke. Ook verduidelijkt de brief de cascade en context waarin deze wet eventueel in uitvoering kan treden: enkel bij een aantoonbaar tekort aan verpleegkundigen en artsen. Lees hier de Franstalige versie van de omzendbrief. Lees hier het KB van 13 december 2020

Het wetsvoorstel kwam er als noodmaatregel om de extra hoge werkdruk door COVID-19 te verlagen en een mogelijk gebrek aan verpleegkundige personeel door uitval en quarantainemaatregelen op te vangen. Zolang de coronapandemie gunstig verloopt zal dit scenario zich niet voordoen binnen de ziekenhuizen. Echter binnen o.a. de woonzorgcentra, gehandicaptenzorg is dit scenario wel realistisch en zelf in sommige instellingen meer dan welkom. 

Concreet gaat het om volgende verpleegkundige handelingen:

 • Cardiopulmonaire resuscitatie met niet-invasieve middelen
 • Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op wondverzorging
 • De verzorging van stomata
 • Enterale vocht- en voedseltoediening
 • De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop
 • Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling
 • Hygiënische zorgen bij patiënten met ADL-dysfunctie
 • Maatregelen ter preventie van infecties
 • Maatregelen ter preventie van decubitusletsels
 • Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
 • Voorbereiding en toediening van vaccins
 • Staalafneming en collectie van secreties en excreties met uitsluiting van wissers van meer dan 8 centimeter
 • Bloedafname via capillaire punctie

Met dank aan de leden van de juridische adviesgroep NVKVV

Vaccinatie als pijnpunt - maar voorzorgsmaatregelen zijn nodig 
Vaccinatie is voor verpleegkundigen een pijnpunt, daar deze handeling opgenomen staat in het voorstel van de exclusieve lijst verpleegkundige handelingen (protocolakkoorden FRV en TCV - 2019)
Echter is het de verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers om ervoor te zorgen dat wanneer ons land in een volgende stijgende curve terecht komt, waardoor de verpleegkundigen overbelast zijn met de reguliere zorg alsook de COVID-zorg, onze bevolking alsnog gevaccineerd geraakt. Enkel vaccinatie kan garanderen dat de reguliere zorg voor alle zorgvragers weer op een normaal tempo kan verlopen. Gezien de ingebouwde cascade en de bevoegdheid voor delegatie in de wet heeft het NVKVV geen bezwaar. 
Het NVKVV, maar ook menig andere zorginstellingen, roepen intussen gepensioneerde verpleegkundigen en artsen op om zich te laten registeren zodat ze ons land het dal uit kunnen helpen vaccineren. Ook deeltijdswerkende verpleegkundige of voltijds werkende verpleegkundige zijn meer dan welkom op hun vrije dagen. Je registeren kan nog steeds via deze link: https://www.helpdehelpers.be/