Nieuws NVKVV
Terug

Werkt u als zorgverlener op neonatalogie?

Het KCE wil graag leren uit uw ervaringen!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg, aan zowel beleidsmakers als zorgverleners. 

Het KCE wil de sterke en zwakke punten van de Belgische neonatale zorg identificeren. Om dit doel te bereiken zullen zorgverleners werkzaam binnen de neonatologie (neonatologen, vroedkundigen, verpleegkundigen op afdelingen neonatologie: N* en NICU) via focusgroepen bevraagd worden. Wij zullen ook ouders interviewen van wie de premature baby op neonatologie werd gehospitaliseerd. Dit onderzoek zal worden aangevuld met een overzicht van de internationale wetenschappelijke literatuur en een analyse van Belgische databanken. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de zorg voor premature pasgeborenen in de neonatologie.

Wat houdt de deelname in? 
Een deelname aan één van de 3 online focusgroepen in het Nederlands. Deze focusgroepen zullen georganiseerd worden via videoconferentie (via Zoom®), met een maximum van 7 deelnemers per groep. Het gesprek wordt gemodereerd door een KCE-onderzoeker. De resultaten van het onderzoek zullen eind 2021 worden gepubliceerd op de KCE-website (www.kce.fgov.be). Er is geen vergoeding voor deze deelname. 

Wanneer vindt de focusgroep plaats?
Bedoeling is dat de focusgroepen begin juni 2021 plaatsvinden. De specifieke data voor uw beroepsgroep kan u consulteren tijdens uw inschrijving (zie link hieronder). 

Hoe deelnemen? 
U kan zich inschrijven via deze link, uiterlijk op 24 mei 2021 
Vertrouwelijkheid en anonimiteit verzekerd

Alle informatie die wij in het kader van uw deelname verkrijgen, worden vertrouwelijk behandeld. Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.

Bijkomende informatie
Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met de hoofdonderzoeker via volgend adres: Jens.Detollenaere@kce.fgov.be Tel 02 287 33 67. 
Voor meer informatie over het KCE, zie www.kce.fgov.be