Nieuws NVKVV
Terug

Spreiding studenten verpleegkunde

Advies comité Verdiepende Stage

Binnen het Adviescomité Verdiepende Stage werd het engagement aangegaan om een betere spreiding van bachelorstudenten verpleegkunde binnen verschillende sectoren te voorzien. Het gaat hier dan specifiek over de 3de en 4de opleidingsfase. Het NVKVV werkte mee aan dit advies, dat inmiddels gefinaliseerd is.

Waar studenten uit de eerste opleidingsfase uit juridische en educatieve overwegingen vaak stage lopen binnen de ouderenzorg. In de 2de en 3de opleidingsfase proeft de student van de 6 andere domeinen, maar is het onderwijsinstelling die bepaalt wie waar gaat. In de 4de en laatste opleidingsfase ondergaat de student 2 verdiepende stages van elk 400 uur. Ook hier kiest de onderwijsinstelling, maar wordt rekening gehouden met de voorkeur van de student.

In de praktijk gaat 67% van de studenten stage lopen in een ziekenhuisomgeving. Slechts 5,4% komt in de ouderenzorg en 12,7% in de GGZ terecht. Dat vraagt om een oplossing. Het advies bevat volgende elementen:
  • Er komt een jaarlijkse opvolging van de spreiding van stages in de 4de opleidingsfase.
  • Er worden goede concepten uitgewerkt voor een verdiepende stage op een plek die niet zo vaak gekozen wordt.
  • Het Adviescomité wordt verankerd als platform, waar jaarlijks de spreiding wordt opgevolgd en thema’s besproken worden.
  • Blijft dezelfde trend zich manifesteren, wordt gezocht naar een alternatieve oplossing. 

De eerste evaluatie vindt plaats begin 2023.