Nieuws NVKVV
Terug

IFIC stand van zaken

Hou ons op de hoogte!

Het IFIC-barema zal vanaf 1 juli 2021 ingevoerd worden voor de Federale en Vlaamse privésectoren. Voor de andere gewestelijke privésectoren en voor de NIET-geprivatiseerde sectoren zijn de studies nog lopende. De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een verlaging van het salaris. De anciënniteit wordt behouden, ook als men van functie verandert binnen eenzelfde organisatie.

Wie vanaf 1 juli 2021 in de genoemde sectoren begint te werken én wie verandert van functie of van werkgever, valt automatisch onder de IFIC-barema's. Als je federaal vóór 30 april 2018 of Vlaams vóór 31 oktober 2019 in dienst was, heb je de keuze om al dan niet in te stappen in het IFIC-barema. Alle werknemers die na de vernoemde data in dienst kwamen, vallen automatisch onder het IFIC-barema vanaf 1 juli 2021. De keuze om al dan niet in te stappen in IFIC-barema is onomkeerbaar (zie hieronder voor de uitzondering).

Je werkgever is verplicht je tijdig (ten laatste op 1 juni 2021) te informeren over je keuzemogelijkheden en je een vergelijkende loonberekening (huidige loonvoorwaarden t.o.v. IFIC-barema's) te bezorgen.

Uitzondering in de eenmalige keuze
Enkele verpleegkundige functies worden momenteel onderhevig aan een onderhoudsprocedure. Bekijk de lijst hier. Als er via de jaarlijkse onderhoudsprocedure een wijziging plaatsvindt aan de functie waarin je binnen de IFIC-barema's ingeschaald bent/zou zijn, dan is je werkgever verplicht je hiervan op de hoogte te brengen. Indien je de optie op het IFIC-barema nog niet opende en de categorie van je functie verhoogt na het onderhoud, dan krijg je opnieuw eenmalig de keuze tot overstap!

Voor werknemers die wel reeds onder de IFIC-barema's werken, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd. De werkgever is hierbij steeds verplicht de werknemer te informeren indien er wijzigingen zijn in loon of anciënniteit.

Loonsimulatie ontvangen en iets te melden? 
Op heden heeft het NVKVV verschillende ontevreden reacties ontvangen van leden. Ondanks de communicatie dat verpleegkundigen een loonsverhoging mogen verwachten in 2021, door de extra middelen die zowel op Vlaams als federaal niveau werden vrijgemaakt, krijgen zij geen loonsverhoging en zouden zij er sterk op achteruit gaan indien ze voor IFIC zouden intekenen.  

Het NVKVV wil uiteraard helpen en vraagt haar leden een geblindeerde loonsimulatie door te sturen naar info@nvkvv.be zodat de verschillende simulaties kunnen worden gegroepeerd om een gemeenschappelijk schrijven op te maken vanuit de beroepsorganisatie.