Nieuws NVKVV
Terug

Advies decreet leersteun (M decreet)

Werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV

Met bijzondere interesse lazen we de mededeling Vlaamse Regering inzake het decreet leersteun. Graag willen we vanuit de werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV met vertegenwoordiging uit o.a. centra bestaande uit 2 grote pijlers: zorg en onderwijs (met een specifiek ondersteuningsteam type 6 verantwoordelijk voor leerlingen met visuele beperkingen) enkele bezorgdheden meegeven.

Vooreerst zijn we tevreden dat de doelstelling m.b.t. het beschikken over voldoende handicapspecifieke expertise zo uitdrukkelijk wordt opgenomen. Hierin herkennen we duidelijk dat de noden van de leerling centraal worden gesteld. Niettemin zijn we bezorgd dat er in de huidige mededeling nog onvoldoende aandacht is voor de specifieke organisatie, borging en verdere uitbouw van expertise aan een doelgroep met zéér lage prevalentie (slechts 2% van het totaal aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgt leersteun op basis van een (gemotiveerd) verslag type 6).

We lezen in de conceptnota (p.13) dat voor de types 6 en 7 auditief de mogelijkheid voorzien wordt om structureel met een ander leersteuncentrum samen te werken om ondersteuning aan te bieden. Hier zouden we met aandrang willen vragen om voor deze types een zeer beperkt aantal aparte handicapspecifieke leersteuncentra te creëren, die een groter werkingsgebied omvatten en daarbij net-overstijgend werken.