Nieuws NVKVV
Terug

Verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel

Adviesvraag FRZV


"De Covid-19-epidemie stelt onze samenleving in 't algemeen, en ons gezondheidszorgsysteem in het bijzonder, nog steeds voor grote uitdagingen. Een van de specifieke uitdagingen ter zake is de vaccinatiegraad (volledig gevaccineerd) van de doelgroep van het zorgpersoneel in de brede betekenis van het woord . Vaccinatie is immers een zeer belangrijke beschermingsbron tegen de gevolgen van het virus, niet alleen voor de gevaccineerde persoon zelf maar ook voor de omgeving waarin hij/zij opereert, bijvoorbeeld zijn of haar werkplek.

Zoals u weet lopen er sensibiliseringscampagnes, acties om de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel (nog) te verhogen . Cijfers worden, in de mate van het mogelijke, verzameld om na te gaan welk precies de vaccinatiegraad is voor welke zorgberoepen, en dit zowel voor hen die in loondienst werken als zelfst andigen. Sensibilisering staat nu voorop .

Niettemin willen we u graag uw advies vragen over een eventuele verdere stap, indien dit nodig en nuttig zou zij n: een juridisch kader voor een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel (personeel dat rechtstreekse zorgcontacten heeft of ruimer ). Kan u ons uw advies verstrekken over de opportuniteit en de wettelijke/reglementaire mogelijkheden voor zulk een verplicht ing? Acht u een verdere omkadering van zulk een verplichting nodig, nuttig?

Aanleveren advies: uiterlijk in de maand september 2021"