Nieuws NVKVV
Terug

Herhalingsvaccin COVID-19 bij mensen het Down-syndroom

Vanaf 12 jaar

Ter aanvulling van de selectie van personen met verminderde immuniteit is er na advies van de de Taskforce Vaccinatie beslist om personen met het syndroom van Down toe te voegen aan de selectie voor een booster dosis tegen COVID-19. 

Trisomie 21 gaat veelal gepaard met bijkomende onderliggende medische aandoeningen met een mogelijke weerslag op het immuunsysteem waardoor bij deze groep patiënten een extra dosis van een mRNA-vaccin aangewezen is. Deze extra dosis kan een betere bescherming bieden tegen ernstige ziekte, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19. 

Het gaat over alle personen vanaf 12 jaar die lijden aan het syndroom van Down ongeacht de ernstgraad van de aandoening. Mogelijks zijn enkele patiënten van deze doelgroep reeds uitgenodigd vanuit de selectie door de verzekeringsinstellingen en het Kankerregister als ze onder de al geselecteerde doelgroep met verminderde immuniteit vallen.