Eindeloopbaanmaatregelen
Alle verpleegkundigen, zonder uitzondering, hebben recht op eindeloopbaanmaatregelen. Een overzicht.
Identificatie via badge: een bedreiging?
Is slapende wachtdienst werktijd?
Veel instellingen zijn "volcontinubedrijven”. Dat vraagt een zorgvuldige indeling van de rust- en werktijden volgens wettelijke regels.
Nachtarbeid voor verpleegkundigen onder de juridische loupe
Sociaal akkoord - toeslag onregelmatige prestaties
Vanaf 1 januari 2007 heeft de collectieve arbeidsovereenkomst dd. 30 juni 2006 m.b.t. de verhoging van de toeslag voor onregelmatige prestaties uitwerking.
Sociale zekerheid voor schoolverlaters 2013
Dit hoofdstuk wil een globaal beeld geven van de bepalingen uit de sociale zekerheidswetgeving die van praktisch belang zijn voor de afgestudeerde verpleegkundigen/vroedkundigen (deze worden in het vervolg van de tekst gemakshalve aangeduid als ‘schoolverlaters’).
Tewerkstelling buitenlandse werknemers
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?