Eindeloopbaanmaatregelen
Alle verpleegkundigen, zonder uitzondering, hebben recht op eindeloopbaanmaatregelen. Een overzicht.
Identificatie via badge: een bedreiging?
Is slapende wachtdienst werktijd?
Veel instellingen zijn "volcontinubedrijven”. Dat vraagt een zorgvuldige indeling van de rust- en werktijden volgens wettelijke regels.
Nachtarbeid voor verpleegkundigen onder de juridische loupe
Sociaal akkoord - toeslag onregelmatige prestaties
Vanaf 1 januari 2007 heeft de collectieve arbeidsovereenkomst dd. 30 juni 2006 m.b.t. de verhoging van de toeslag voor onregelmatige prestaties uitwerking.
Tewerkstelling buitenlandse werknemers
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?